Siirry sisältöön

Tuumasta toimeen ja ulkoluokkaan -rastirata

Ulko-opetuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa sanotaan laaja-alaisesta osaamisesta:

”Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään, että erityisesti se, miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.”

 

Miten vahvistat omassa työssäsi lasten laaja-alaisen osaamisen kehittymistä? Miten ulkona oppiminen voi tukea laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimista?

Keskustelkaa aiheesta matkalla seuraavalle rastille.