Siirry sisältöön

Ulkoluokka – Liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa

Ulkoluokka tukee kokonaisvaltaista, eri aistein tapahtuvaa oppimista.

Ulkoluokassa oppimisen ilo syntyy monipuolisten kokemuksellisten työtapojen kautta.

Ulkoluokassa sosiaaliset taidot vahvistuvat ja yhteishenki paranee. 

Oppimateriaalit

Sivustolle on koottu linkkejä käytännön vinkkeihin ulkona oppimisen suunnitteluun

Katso lisää

Inspiraatiota

#ULKOLUOKKA – kokemuksia ja ideoita

Katso lisää

Ilmiöt

Materiaaleja ja ideoita monialaiseen ja ilmiölähtöiseen oppimiseen.

Lue lisää

Yhdessä ulkoluokkaan!

Yhdessä ulkoluokkaan! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja esi- ja perusopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Hankkeessa jalkautetaan Ulko-opet ry:n jäsenten käytännön kokemuksia ja tehdään näin näkyväksi ulkona oppimista monipuolisena työtapana. Hankkeessa syvennytään lisäksi ulkona oppimisen tuomiin hyötyihin eriyttämisen tukena sekä digiosaamisen ja ympäristökasvatuksen tavoitteiden vahvistamiseen osana säännöllistä ulko-opetusta. Hanke tarjoaa samalla valmiita verkostoja, joissa jatkokehittää omaa ammatillista osaamista ja ulkona oppimisen pedagogiikan kehittämistä. Yhdessä ulkoluokkaan! hankkeen kohderyhmänä ovat ulkona toimimisen aloittelijat.

Lisätietoa hankkeesta