Siirry sisältöön

Koulutukset

Yhdessä ulkoluokkaan!

Yhdessä ulkoluokkaan! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja esi- ja perusopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Hankkeessa jalkautetaan Ulko-opet ry:n jäsenten käytännön kokemuksia ja tehdään näin näkyväksi ulkona oppimista monipuolisena työtapana. Hankkeessa syvennytään lisäksi ulkona oppimisen tuomiin hyötyihin eriyttämisen tukena sekä digiosaamisen ja ympäristökasvatuksen tavoitteiden vahvistamiseen osana säännöllistä ulko-opetusta. Hanke tarjoaa samalla valmiita verkostoja, joissa jatkokehittää omaa ammatillista osaamista ja ulkona oppimisen pedagogiikan kehittämistä. Yhdessä ulkoluokkaan! -hankkeen kohderyhmänä ovat esi- ja perusopetuksen henkilökunta.

Koulutussarja muodostuu viidestä moduulista, joita voi suorittaa erikseen tai koota oman tarpeen mukaisen kokonaisuuden. Koulutuksiin liittyy ennakko- ja jälkitehtävä. Koulutukset toteutetaan Suomen ympäristöopisto Syklin, Ulko-opet ry:n, Ilona It Oy:n ja Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen yhteistyössä. Suomen Ympäristö- ja luontokoulujen liitto ry on mukana hankkeessa Mappa materiaalipankin kautta.

Pääset ilmoittautumaan koulutuksiin alla olevista koulutuskohtaisista linkeistä tai Syklin ympäristökasvatus -sivulta.

Vahvasti kohti ulkoluokkaa!

Osallistavissa webinaarikoulutuksissa luodaan pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle suunnitelmallisuuden, laadukkaan ja turvallisen toteutuksen sekä arvioinnin näkökulmasta. Koulutus avaa tutkimusperustaista tietoa ulkona opettamisen pedagogisista ja hyvinvointia lisäävistä ratkaisuista sekä luo vahvan linkin ympäristökasvatukseen. Koulutuksissa Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat kertovat lisäksi ulko-opetuksen arjesta ja erilaisista käytännöistä sekä niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä.

7.2.2023 Perusopetuksen webinaari

14.2.2023 Esi- ja alkuopetuksen webinaari

15.3.2023 Perusopetuksen webinaari 

22.3.2023 Esi- ja alkuopetuksen webinaari

Kouluttajat: Oili Annila (Sykli) ja Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat

 

 

Tuumasta toimeen ja ulkoluokkaan

Menetelmäkoulutus käsittelee 1. koulutusosan teoriaa ja teemoja käytännössä ja itse kokeillen. Kokonaisuus sisältää monipuolisia menetelmiä ja käytännön ideoita, joita on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Koulutuksissa jaetaan monipuolisia menetelmiä arviointiin ja reflektioon oppilaiden kanssa. Kouluttajina toimivat Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntijat yhdessä Syklin kouluttajan kanssa.

Kouluttajat: Oili Annila (Sykli) ja Ulko-opet ry:n kokemusasiantuntija

12.4.2023 Tampere

13.4.2023 Turku

19.4.2023 Jyväskylä

20.4.2023 Lahti

24.4.2023 Kirkkonummi

25.4.2023 Järvenpää

3.5.2023 Mikkeli

4.5.2023 Kuopio

Ulkoluokka helpottaa eriyttämistä

Ulko-oppimisympäristöt ovat joustavia ja niissä voidaan hyödyntää monenlaisia pedagogisia menetelmiä. Ulkona on tilaa eri kokoisille ryhmille ja erilaisille toimintamuodoille. Eriyttäminen on ulkona luonteva tapa toimia- ulkoluokka tukee kaikenlaisten oppijoiden tarpeita. Koulutusosion tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja erilaisten eriyttämisen tapojen ja tasojen hyödyntämiselle ulko-opetuksessa.

Kouluttajat: Ulla Myllyniemi (Sykli)

5.9.2023 Jyväskylä

14.9.2023 Pori

19.9.2023 Oulu

Digi innostaa ulkoluokkailemaan

Luonnosta voi ammentaa loputtomasti inspiraatiota oppimiseen. Digimenetelmillä voidaan tukea lapsille luontaisia toimintatapoja ihmetellä, tutkia ja havainnoida ympäristöään. Koulutusosiossa pelillinen ja leikillinen oppiminen yhdistää ympäristökasvatuksen, fyysisen liikkumisen ja digitaaliset työvälineet (mm. Seppo.io, ThingLink). Koulutusosion tavoitteena on monipuolistaa esiopetuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen digipedagogisia menetelmiä.

Kouluttajat: Maarit Pihkala (Sykli) ja Ilon It Oy:n asiantuntija

23.8. Vaasa

12.9. Espoo

20.9. Kouvola

Ympäristökasvatusta ulko-opetuksen keinoin

Kaikki ulkona tapahtuva opetus ei ole automaattisesti ympäristökasvatusta. Mihin tulisi kiinnittää huomiota niin opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa kuin oppimisympäristön valinnassa laadukkaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta? Koulutusosion tavoitteena on tukea eopsin ja opsin arvoperustaan sitoutumista ulkona oppimisen kautta ja tarjota työkaluja koko työyhteisön kestävyyden kehittämiseen. Koulutuksessa tutustutaan Vihreän lippu -ohjelman materiaaleihin, hyviin tosielämän esimerkkeihin sekä käytännön harjoituksiin ulkona.

Kouluttajat: Oili Annila (Sykli) ja FEE Suomen asiantuntija

ULOS – UT – OUT  – työpaja

Suomen suurin ulkona oppimisen tapahtuma ULOS – UT – OUT   järjestetään Nurmeksessa 13.-15.6-2023.  Yhdessä ulkoluokkaan-hanke on mukana pitämässä työpajaa. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Ulko-opet ry:n toiminta

Hankekumppanimme Ulko-opet ry kokoaa yhteen ulkona ja luonnossa opettamisesta ja kasvattamisesta kiinnostuneet. Ulko-opet järjestää alueellisia tapaamisia eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Syklin ympäristökasvatuksen koulutukset 2022-2023

Keväällä 2023 alkavat koulutukset

Lue lisää