Siirry sisältöön

Loikkaa ulkoluokkaan-hanke

Loikkaan ulkoluokkaan – Luonto oppimisympäristönä täydennyskoulutushanke keräsi ulkoluokkailusta kiinnostuneita opettajia ja varhaiskasvattajia yhteen 20 eri paikkakunnalla vuonna 2019. Hanke tavoitti yhteensä yli 400 kasvattajaa viidellä eri koulutusteemallaan. Koulutusten aiheet, kestävästä kehityksestä hyvinvointiin, pureutuivat ajankohtaisiin teemoihin toiminnallisin ja innostavin menetelmin. Ulkoluokka eri vuodenaikoina – koulutus antoi myös tukea ulkona toimimisen ylläpitämiseen ympäri vuoden ja makupaloja maailmalta toi uusia ideoita ja kansainvälistä tuulahdusta kokeneellekin ulko-opettajalle. Seikkailu menetelmänä tarjosi ymmärrystä siihen, kuinka seikkailukasvatusta voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa vahvistaen lasta niin yksilönä kuin ryhmän toimintaa.

Koulutukset olivat Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta ja osallistujille maksuttomia.

KEKE ulkoluokassa (2op)

Koulutuksessa perehdytään kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen teoriaan leikillisesti toimien sekä esitellään konkreettisia neuvoja, kuinka kestävää elämäntapaa voi käsitellä toiminnan ja osallisuuden avulla.

Kouluttajat: Virpi Jussila ja Aulikki Laine, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Koulutusmateriaalit

Hyvinvointia ulkoluokassa (2 op)

Koulutuksessa keskitytään luonnossa liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen koulun ja päiväkodin arjessa. Koulutus tarjoaa runsaasti toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisena liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen paikkana.

Kouluttajat: Virpi Jussila, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Reija Koivu, Suomen Latu

Koulutusmateriaalit

Seikkailu menetelmänä (3 op)

Seikkailukasvatus menetelmänä tukee kestävälle elämälle tärkeiden sosiaalisten taitojen kehittymistä. Koulutus tarjoaa osallistujille omakohtaisen kokemuksen seikkailukasvatuksesta sekä ideoita siihen, kuinka seikkailukasvatusta voidaan hyödyntää menetelmänä varhaiskasvatuksessa ja koulussa.  Majoitus ja ruoka Nuorisokeskus Marttisessa koulutuksen aikana maksaa noin 70 €.

Kouluttajat: Anna Kettunen, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Timo Haaksluoto, Nuorisokeskus Marttinen

Makupaloja maailmalta (2 op)

Koulutuksessa esitellään ja kokeillaan käytännössä parhaiten Suomen oloihin soveltuvia toiminnallisia ideoita muista ulkoluokkaa hyödyntävistä päiväkodeista ja kouluista ympäri maailman, kuten pohjoismaista, Isosta Britanniasta ja Kanadasta.

Kouluttajat: Anna Kettunen ja Aulikki Laine, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Koulutusmateriaalit

Ulkoluokka eri vuodenaikoina (2 op)

Koulutus tarjoaa menetelmiä lasten ja nuorten luonnontuntemuksen lisäämiseen ja luontosuhteen syventämiseen. Luonto on aito oppimisympäristö, se tarjoaa lapsille kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen soveltuvia toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisena oppimisympäristönä eri vuodenaikoina. Koulutuksessa käsitellään eri oppiaineiden ja oppimisen alueiden opettamista ulkoluokassa opetusta eheyttäen.

Kouluttajat: Virpi Jussila, Aulikki Laine ja Anna Kettunen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Koulutusmateriaalit