Siirry sisältöön

Hanke

Syklissä alkoi 1.6.2016 kolmivuotinen “#ULKOLUOKKA – liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa” -hanke, joka kuului Liikkuva koulu -ohjelman verkostoon. #ULKOLUOKKA -hankkeen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa oli mukana yli 100 opettajaa 50 koulusta 10 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen tärkeimpiä saavutuksia on ulko-opetuksen edistäminen laajasti eri puolilla Suomea. Hankkeessa tuotetut ulkona opettamisen materiaalit levisivät laajalti ympäri Suomen ja innostavat opettajia ulkona opettamiseen. Materiaalit tarjoavat matalan kynnyksen ulkona opettamisen aloittamiseen. #ULKOLUOKKA-lajikortit ja niiden käyttöön laaditut leikkiohjeet saivat upean vastaanoton ja ovat innostaneet monta uutta opettajaa ulko-opetuksen pariin. Hankkeen lopputuotoksena syntyi julkaisu: Loikkaa ulkoluokkaan -opas ulkona opettamiseen. #ULKOLUOKKA-lajikorttien rinnalle syntyi leikkikortit, jotka ohjaavat monipuolisiin opettavaisiin leikkeihin lajikortteja käyttäen. Kaikki materiaalit ovat ilmaiseksi ladattavissa näiltä nettisivuilta.

Ohjausryhmässä toimi ulkona oppimisen asiantuntijoita

ULKOLUOKKA -hankkeen projektipäällikkönä toimi Anna Kettunen Suomen ympäristöopisto Syklistä. Ohjausryhmään kuului ulkona oppimisen asiantuntijoita useista eri organisaatioista; Kirsi Naukkarinen Liikkuva koulu-ohjelmasta, Kati Vähä-Jaakkola LYKE-verkostosta, Nina Räike Suomen Ladusta, Milla Tuormaa Suomen luonnonsuojeluliitosta, Katri Luukkonen Villa Elfvikin luontotalosta Espoosta, Meri Elonheimo ” Ulos oppimaan Kuopiossa” -hankkeesta, Heli Eischer Seikkailukasvatus -verkostosta ja Emma Kurenlahti FEE Suomesta sekä luokanopettajat Ulla Myllyniemi ja Sanna Jahkola.