#ULKOLUOKKA -hanke

Syklissä alkoi 1.6.2016 kolmivuotinen ”#ULKOLUOKKA – liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa” -hanke, joka kuuluu Liikkuva koulu -ohjelman verkostoon. #ULKOLUOKKA -hankkeen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa on mukana yli 100 opettajaa 50 koulusta 10 paikkakunnalta eri puolilta Suomea.

OHJAUSRYHMÄSSÄ ULKONA OPPIMISEN ASIANTUNTIJOITA

ULKOLUOKKA -hankkeen projektipäällikkönä toimii Anna Kettunen Suomen ympäristöopisto Syklistä. Ohjausryhmään on kutsuttu ulkona oppimisen asiantuntijoita useista eri organisaatioista; Kirsi Naukkarinen Liikkuva koulu-ohjelmasta, Kati Vähä-Jaakkola LYKE-verkostosta, Nina Räike Suomen Ladusta, Milla Tuormaa Suomen luonnonsuojeluliitosta, Katri Luukkonen Villa Elfvikin luontotalosta Espoosta, Meri Elonheimo ” Ulos oppimaan Kuopiossa” -hankkeesta, Heli Eischer Seikkailukasvatus -verkostosta ja Emma Kurenlahti FEE Suomesta sekä luokanopettajat Ulla Myllyniemi ja Sanna Jahkola.

 

Print

 

Tallenna